Zespół profilaktyki

Każdy z nas powinien udzielić pomocy w nagłych wypadkach oraz znać zasady bezpiecznego zachowania na miejscu zdarzenia i wezwania służb ratunkowych. Nie są wymagane żadne certyfikaty, jak również nie ma minimalnej granicy wiekowej w tym zakresie. Wszyscy powinniśmy umieć udzielić "pierwszej pomocy" bez względu na to, czy jesteśmy zainteresowani stosownym "certyfikowanym" przeszkoleniem, czy nabywamy umiejętności tylko dla siebie i swojej rodziny.

Dlatego też, w czasie trwających wakacji, odwiedziliśmy półkolonistów w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi na osiedlu Stare Żegrze. Staraliśmy się nauczyć ich, jak w razie zagrożenia wezwać pomoc - w pierwszej kolejności osobę dorosłą, a gdy jej nie ma w pobliżu, służby ratunkowe. W trakcie zajęć uczestnicy wybierali numery alarmowe, prowadzili symulowane rozmowy z dyspozytorem. Zaprezentowaliśmy im możliwości udzielenia pierwszej pomocy wykorzystując fantoma.

Koloniści dowiedzieli się, jak rozpoznawać niebezpieczne sytuacje, jak wybierać numery alarmowe, co należy powiedzieć dyspozytorowi, jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy, a w szczególności:

- jak udrożnić drogi oddechowe

- jak sprawdzić oddech u poszkodowanego

- jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej

- co zrobić, gdy poszkodowany nie oddycha

- ćwiczenia na fantomie

Uczestnicy kolonii otrzymali od nas elementy odblaskowe, które wpłyną na poprawę bezpieczeństwa, nie tylko w czasie wakacji letnich.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej