Zespół profilaktyki

Epidemia koronawirusa spowodowała, że rok szkolny 2020/2021 już od początku różni od poprzednich. W szkołach, podobnie jak w innych przestrzeniach publicznych, obowiązują specjalne zasady postępowania. Uczniowie starają się zachować dystans społeczny, maseczkami osłaniać nos i usta, często odkażać ręce.

Z myślą o dzieciach uczęszczających do szkół, strażnicy Zespołu Profilaktyki opracowali plakat "Bezpieczny uczeń w szkole", w którym zawarto zasady zachowań uczniów, ważnych nie tylko dla ich bezpieczeństwa. Plakaty te są sukcesywnie przekazywane do poznańskich szkół, by przypominały uczniom o należytych zachowaniach oraz koniecznej dbałości o osobiste bezpieczeństwo.

Warto nadmienić, że "plakatowe" zagadnienia są również przedmiotem spotkań miejskich strażników z uczniami szkół podstawowych.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej