Zespół profilaktyki

Strażniczka miejska odwiedziła dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 89 im. K. Baczyńskiego. Celem spotkania było uświadomienie uczniom, że każdy musi znać szkolny regulamin, a tym bardziej go przestrzegać. Dzieci przypomniały, jakie obowiązki ma każdy uczeń. Obowiązek systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, rzetelnej pracy nad poszerzaniem swej wiedzy. Podporządkowania się zarządzeniom Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej i zaleceniom Samorządu Uczniowskiego. Dbałość o swoje zdrowie, higienę osobistą, bezpieczeństwo własne i kolegów, nie ulegania nałogom i przekonywania innych o ich szkodliwości. A w szczególności przeciwstawiania się przejawom agresji i przemocy oraz wszelkim zachowaniom wulgarnym. Ponadto okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

ACz-D

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej