Zespół profilaktyki

Funkcjonariusze Straży Miejskiej i Komisariatu Policj Poznań-Nowe Miasto odwiedzili uczniów w Społecznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 4 STO. Celem spotkań z uczniami było przekazanie niezbędnych informacji odnośnie substancji psychoaktywnych oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich. Podstawowa wiedza o substancjach, potocznie zwanych narkotykami, pozwoli podejmować świadome i samodzielne wybory, by móc się bronić przed szkodliwością działania tych substancji. Wiedza o nich pomoże także w uświadomieniu ryzyka związanego z ich przyjmowaniem, a w konsekwencji z uzależnieniem, które z kolei prowadzi do poważnych szkód zdrowotnych, psychicznych i społecznych. Narkotyki niosą ze sobą ogromne ryzyko dla zdrowia i życia osoby uzależnionej. Substancje psychoaktywne były, są i będą. Jednak profilaktyka kierowana do uczniów może coś zmienić. Może zniechęcać do prób korzystania z tego typu środków i tym samym pomóc w wyborze stylu życia z korzyścią dla siebie i (nie tylko) najbliższych.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej