Targowy Turniej BRD

Podczas targów motoryzacyjnych "Poznań Motor Show 2022" odbył się Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Szkół Specjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych. Impreza przygotowana przez Polski Związek Motorowy, we współpracy z wieloma partnerami działającymi na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, odbyła się pod honorowym patronatem Prezesa Zarządu Grupy MTP. Do rywalizacji przystąpili uczestnicy 3-osobowych zespołów reprezentujący 10 placówek oświatowych. Zawodnicy wykonywali zadania w konkurencjach indywidualnych: test ze znajomości przepisów ruchu drogowego i zasad pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu oraz przejazd rowerem na torze przeszkód. Konkurencją drużynową zaś była znajomość zasad udzielanie pomocy przedmedycznej i sposobu zastosowania elementów wyposażenia apteczki. Po podliczeniu wyników uzyskanych w poszczególnych konkurencjach okazało się, że zwycięskim został zespół uczniów Szkoły Podstawowej nr 75 w Poznaniu zdobywając puchar ufundowany przez Prezesa MTP. Ponadto będzie w czerwcu reprezentował Wielkopolskę na finale krajowym Turnieju.

Z kronikarskiego obowiązku należy dodać, że wszyscy uczestnicy imprezy zostali obdarowani nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez wielkopolskie WORD'y.

Natomiast wśród realizatorów przedsięwzięcia byli również strażnicy Zespołu Profilaktyki, ponadto dla opiekunów i zawodników przygotowali pamiątkowe zestawy edukacyjne.

WG

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej