Zespół profilaktyki

Funkcjonariusze Straży Miejskiej i Komisariatu Policji Poznań-Nowe Miasto odwiedzili starszych uczniów w SP nr 87. Celem spotkań z uczniami było przekazanie niezbędnych informacji dotyczących substancji psychoaktywnych oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Podstawowa wiedza o substancjach, potocznie zwanych narkotykami, pozwoli podejmować świadome, samodzielne wybory, by móc się bronić przed szkodliwością działania tych substancji. Wiedza o nich, pomoże także w uświadomieniu ryzyka związanego z ich przyjmowaniem, a w konsekwencji z uzależnieniem. Co z kolei prowadzi do poważnych szkód zdrowotnych, psychicznych i społecznych. Narkotyki niosą ze sobą ogromne ryzyko dla zdrowia i życia osoby uzależnionej.

Substancje psychoaktywne były, są i niestety będą. Profilaktyka kierowana do uczniów może coś zmienić. Może zniechęcać do prób korzystania z tego typu środków, a świadomym wyborem, zachęcać do korzystnego stylu życia.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej