Zespół profilaktyki

Funkcjonariuszka Straży Miejskiej Miasta Poznania odwiedziła Szkoły Podstawowe nr 5 przy ul Traugutta i nr 21 przy ul Łozowej, które umożliwiły najmłodszym uczniom skorzystanie z zajęć świetlicowych, zapewniając im opiekę w czasie zawieszonych zajęć dydaktycznych.

Strażniczka, podczas spotkania zaproponowała przypomnienie zagadnień dotyczących osobistego bezpieczeństwa najmłodszych, działań na rzecz środowiska. Dzieci bawiły się, były kolorowanki, krzyżówki, tematyczne gry planszowe - dzieci aktywnie doskonaliły umiejętności, utrwalały wiedzę i właściwe postawy. Gry edukacyjne, opracowane przez strażników Zespołu Profilaktyki, dotyczą bezpieczeństwa w ruchu drogowym, należytych zachowań wobec zwierząt, ochrony naturalnego środowiska. Forma zajęć, w pełni zaakceptowana przez dzieci, była wymuszoną alternatywą do zajęć lekcyjnych, ale z pewnością korzystną dla uczestników.

JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej