Świątecznie i proekologicznie...

18 marca obchodzony jest corocznie "Światowy Dzień Recyklingu". Celem jego ustanowienia było uświadomienie społeczeństwu roli recyklingu w ochronie środowiska. To właśnie w zagospodarowaniu odpadów dostrzega się szanse na ratunek przyrody. Przeciętna osoba tworzy co roku ponad 300 kg śmieci. "Światowy Dzień Recyklingu" powinien zwrócić uwagę każdego człowieka na konieczność segregacji odpadów tak, aby choć część z nich dało się ponownie wykorzystać, zamiast składować je latami na wysypiskach.   

To obchodzone 18 marca święto zapoczątkowała w 2018 r. Global Recycling Foundation. 

Wszyscy zgadzają się już dziś co do tego, że recykling jest kluczowym elementem gospodarki o obiegu zamkniętym, pomagającym chronić nasze zasoby naturalne. Nie bez powodu organizacja Bureau of International Recycling nazwała surowiec wtórny "siódmym zasobem" i dodała odpad recyklingowy do listy sześciu najważniejszych surowców (woda, powietrze, ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel i ruda).

Pierwszy system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstał w 1895 roku w Nowym Jorku. Natomiast w drugiej połowie XX wieku, w wyniku stale rosnącej ilości odpadów z tworzyw sztucznych, podjęto decyzję o rozpoczęciu recyklingu tego typu odpadów. W Polsce branża recyklingu rozwija się od lat 90. XX w. 

Straż Miejska również włączyła się w ten "dzień", strażnicy odwiedzili uczniów SP nr 19 promując postawy proekologiczne. Uczniowie mieli okazję podnieść świadomość ekologiczną, otrzymali broszury dotyczące ochrony środowiska, segregacji odpadów, woreczki dla piesków. Dowiedzieli się również, jak postępować z odpadami problemowymi, czy wrakiem pojazdu i gdzie zgłosić, gdy sąsiad spala śmieci w piecu. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, co to jest segregacja odpadów wytworzonych w naszych domach. Do jakiego pojemnika wrzucać papier, tworzywa sztuczne, szkło, czy też odpady zmieszane. Odpowiedziano na pytania, co to jest recykling i działania ekologiczne. Dodatkową atrakcja był radiowóz Eko-patrolu Straży Miejskiej, niezbędny strażnikom realizującym zadania z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i środowiska. Pojazd ze specjalistycznym wyposażeniem cieszył się wśród uczniów dużym zainteresowaniem.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej