Zespół profilaktyki

Mając na względzie bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, kontynuowane są działania profilaktyczne w terenie. Miejskie strażniczki z Zespołu Profilaktyki, przeprowadziły w rejonie Grunwaldu działania informacyjne "świadomy i odpowiedzialny rowerzysta". Profilaktyka miała na celu uświadomienie rowerzystom konieczności przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa. Pomimo wyraźnego i czytelnego oznakowania drogowego, często dochodzi do konfliktów pomiędzy rowerzystami i pieszymi, co może przyczynić się także do zagrożenia ich bezpieczeństwa. Funkcjonariuszki przypominały o konieczności stosowania się do przepisów ruchu drogowego oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Każdy napotkany rowerzysta otrzymał broszurę informacyjną i "rowerową" mapę Poznania.

MSz, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej