Zespół profilaktyki

Niezbędnym elementem przeciwdziałania problemowi, jest profilaktyka. Miejska strażniczka wspólnie z policjantką z KP Poznań-Jeżyce przeprowadziły działania profilaktyczne "Odpowiedzialny sprzedawca". W rejonie Jeżyc skontrolowano losowo wybrane sklepy, w których sprzedawany jest alkohol i papierosy. Sprawdzano obowiązkowe umieszczenie w widocznym miejscu informacji o szkodliwości spożywania alkoholu oraz zakazie sprzedawania i podawania go osobom niepełnoletnim i nietrzeźwym. Funkcjonariuszki przypominały sprzedawcom także, w przypadku wątpliwości, o koniecznym sprawdzaniu wieku (pełnoletniość!) osoby dokonującej zakupu alkoholu. W ramach ogólnopolskiej kampanii "STOP 18", rozmawiano także o odpowiedzialności sprzedawcy wobec sprzedaży nieletnim wyrobów tytoniowych.

Prowadzone przez mundurowych cyklicznie działania profilaktyczne, mają na celu zwiększenie świadomości sprzedawców w zakresie prawnej odpowiedzialności oraz możliwościach przeciwdziałania zgubnym skutkom spożywania alkoholu i palenia papierosów przez młodzież.

MS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej