Zespół profilaktyki

Spożywanie alkoholu przez młodzież, to obecnie jeden z poważniejszych problemów społecznych. Wzrost rozpowszechnienia picia alkoholu wśród młodzieży związany jest ze zmianami gospodarczymi, społecznymi i obyczajowymi, jakie zachodzą w naszym kraju. Większe znaczenie ma wzrost dostępności alkoholu, nieprzestrzeganie przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu nieletnim oraz agresywna reklama docierająca do młodzieży. Podobnie, zauważalna jest sytuacja z wyrobami tytoniowymi, które zgodnie z prawem są niedostępne dla nieletnich, także e-papierosy.

Niezbędnym elementem przeciwdziałania problemowi, jest profilaktyka. Miejskie strażniczki przeprowadziły działania profilaktyczne "Odpowiedzialny sprzedawca". Skontrolowano losowo wybrane sklepy, w których sprzedawany jest alkohol i papierosy. Sprawdzano obowiązkowe umieszczenie w widocznym miejscu informacji o szkodliwości spożywania alkoholu oraz zakazie sprzedawania i podawania go osobom niepełnoletnim i nietrzeźwym. Funkcjonariuszki przypominały sprzedawcom także o konieczności sprawdzania wieku osoby dokonującej zakupu alkoholu, w przypadku wątpliwości, co do jej pełnoletności. Rozmawiano także o odpowiedzialności sprzedawcy wobec sprzedaży nieletnim wyrobów tytoniowych, w ramach ogólnopolskiej kampanii "STOP 18".

Prowadzone przez strażników cyklicznie działania profilaktyczne, mają na celu zwiększenie świadomości sprzedawców o zakresie prawnej odpowiedzialności, a przez to o możliwości przeciwdziałania zgubnym skutkom spożywania alkoholu i palenia papierosów przez młodzież.

MSz, ACz-D

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej