Zespół profilaktyki

Dlaczego dbamy o naturalne środowisko? O tym niecodzienni goście rozmawiali z najmłodszymi pacjentami Szpitala Dziecięcego przy ul. Krysiewicza. Miejska strażniczka wraz z przedstawicielką Zakładu Zagospodarowania Odpadów, w formie pogadanki wspartej bieżącą wymianą informacji ze słuchaczami, przedstawiły istotne dla ochrony środowiska zasady postępowania, poczynając od losu domowych odpadów. Zebranym wytłumaczono istotę segregacji rozmaitych odpadów (cenne rzeczy oddziel od śmieci!) i korzyści, jakie przynosi recykling. Tematyka pogadanki i przedstawione argumenty, zdecydowanie przekonały dzieci do konieczności segregowania odpadów oraz do innych form dbania o otaczające nas środowisko. Młodzi ludzie dowiedzieli się, między innymi, gdzie zanosimy niepotrzebne leki i dlaczego zbieramy plastikowe nakrętki. Z dużym zainteresowaniem wysłuchali informacji wyjaśniających z czego powstaje papier, jak długo rośnie drzewo i znaczenie słowa "makulatura".

Natomiast strażniczka również odwiedziła dzieci na półkolonii organizowanej przez Fundację ARS przy ul. Nowowiejskiego. Półkolonistom przypomniano najważniejsze zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym pieszych oraz pasażerów pojazdów, w tym korzystających z komunikacji miejskiej. Apelowała o zachowanie zdrowego rozsądku podczas zimowych zabaw. Przypomniała o zakazie wchodzenia na zamarznięte akweny, czy strącania zwisających sopli. Na zakończenie wszyscy uczestnicy półkolonii obdarowani zostali przypinkami z numerami alarmowych telefonów.

MSz

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej