Zespół profilaktyki

Strażnicy z Zespołu Profilaktyki, mając na względzie bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, przeprowadzili na terenie Łazarza i na Wartostradzie działania informacyjne "świadomy i odpowiedzialny pieszy, rowerzysta". Profilaktyka miała na celu uświadomienie niechronionym użytkownikom dróg konieczności przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa. Pomimo wyraźnego i czytelnego oznakowania drogowego, często dochodzi do konfliktów pomiędzy rowerzystami i pieszymi, co może przyczynić się także do zagrożenia ich bezpieczeństwa. Funkcjonariuszki przypominały o odpowiedzialności za niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego oraz nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

Adresaci działań otrzymali broszury informacyjne, opaski odblaskowe oraz rowerowe mapy Poznania.

MSz, JK, ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej