Zespół profilaktyki

Funkcjonariusze Straży Miejskiej i KP Poznań-Nowe Miasto kontynuują online spotkania z uczniami Szkoły Podstawowej nr 6 na os. Rusa. Zasadniczym celem spotkań z młodzieżą było przekazanie niezbędnych informacji odnośnie niepożądanego (zdrowotnie, społecznie) oddziaływania substancji psychoaktywnych. Pozyskana wiedza o substancjach, potocznie zwanych narkotykami, pozwoli podejmować młodym ludziom świadome, samodzielne wybory, by móc się bronić przed szkodliwością działania tych substancji. Wiedza o nich pomoże także w uświadomieniu ryzyka związanego z ich przyjmowaniem, a w konsekwencji z uzależnieniem.   Narkotyki niosą ze sobą ogromne ryzyko dla zdrowia i życia osoby je zażywającej. Substancje psychoaktywne były, są i niestety będą. Profilaktyka kierowana do uczniów powinna coś zmienić. Może zniechęcać do korzystania z tego typu środków i tym samym zachęcać do innego, akceptowalnego stylu życia.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej