Zespół profilaktyki

W SP nr 80 odbyło się spotkanie profilaktyczno - edukacyjne, które miało na celu przybliżenie rodzicom uczniów informacji związanych z narkotykami, dopalaczami, cyberprzemocą, a także odpowiedzialnością prawną, szczególnie nieletnich.

Spotkanie było prowadzone wspólnie przez funkcjonariuszy KP Poznań-Grunwald i strażniczki z Zespołu Profilaktyki. Rodzicom przekazano wiele informacji związanych z cyberprzemocą, hejtem, a także korzystaniem przez dzieci z portali społecznościowych i zagrożeń z tym związanych. Poinformowano, że dzieci, które ukończyły 13 lat ponoszą odpowiedzialność za swoje czyny. Zaś do 13. roku życia, sprawca naruszenia norm prawa obarcza odpowiedzialnością rodziców. Poruszono także problematykę związaną z ochroną prawną nauczyciela, który w szkole ma status funkcjonariusza publicznego. Ważnym punktem spotkania było przekazanie rodzicom informacji związanych z zagrożeniami związanymi z używkami. To nie tylko narkotyki, czy dopalacze, ale również alkohol i papierosy (w tym e-papierosy). Korzystając z "drug - boxa", pokazano rodzicom, jak wyglądają najpopularniejsze narkotyki i dopalacze, w tym marihuana, amfetamina, czy LSD.

EM

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej