Zespół profilaktyki

Funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki Straży Miejskiej, przeprowadzili online zajęcia z uczniami Szkoły Podstawowej nr 3. Młodzież miała okazję dowiedzieć się czym są używki i jakie stwarzają zagrożenie.

Za używki stosowane w celach rekreacyjnych mogą być uznane papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze - zmieniające stan świadomości człowieka. Są to środki pochodzenia roślinnego lub syntetycznego, powodujące uspokojenie, zniesienie bólu, odurzenie, euforię lub sen. Wielokrotne stosowanie prowadzi do przyzwyczajenia i tzw. głodu narkotycznego, a w konsekwencji do narkomanii, czyli całkowitej zależności od nich.

Przerwanie zażywania narkotyku powoduje głód narkotyczny z dolegliwościami fizycznymi i psychicznymi. Dłuższa narkomania powoduje zmiany osobowości, nastroju, głównie w układzie nerwowym, wyniszczenie organizmu. Nadmierne spożywanie alkoholu może powodować uzależnienie fizyczne oraz psychiczne i prowadzić do zaburzeń emocjonalnych i odżywiania. Palenie papierosów jest niebezpieczne dla zdrowia ze względu na tlenek węgla i inne toksyczne związki powstające w procesie spalania, może prowadzić do uzależnień.

O tych przestrogach mogli dowiedzieć się uczniowie podczas naszego spotkania.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej