STOP używkom!

Funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki Straży Miejskiej oraz KP Poznań-Nowe Miasto przeprowadzili online zajęcia dla starszych uczniów Szkoły Podstawowej nr 87, których wiodącym tematem były "używki". 

Za używki stosowane w celach "rekreacyjnych" mogą być uznane papierosy, alkohol, a także najgroźniejsze - narkotyki, dopalacze, bo niebezpiecznie zmieniające stan zdrowotny i świadomości człowieka. Są to środki psychoaktywne pochodzenia roślinnego lub syntetycznego, powodujące w zależności od dawki: uspokojenie, zniesienie bólu, odurzenie, euforię lub sen. Wielokrotne ich stosowanie prowadzi do przyzwyczajenia i tzw. głodu narkotycznego, a w konsekwencji do narkomanii, czyli całkowitej zależności od nich. Przerwanie ich używania powoduje głód narkotyczny z dolegliwościami fizycznymi i psychicznymi. Narkomania powoduje zmiany osobowości, nastroju, głównie w układzie nerwowym, wyniszczenie organizmu, w tragicznej konsekwencji śmierć. Również nadmierne spożywanie alkoholu może powodować uzależnienie fizyczne oraz psychiczne i prowadzić do zaburzeń emocjonalnych i odżywiania, wyniszczając organizm. Palenie papierosów jest niebezpieczne dla zdrowia ze względu na wdychany tlenek węgla i wiele innych toksycznych związków powstających w procesie spalania tytoniu, dodatkowo może prowadzić do uzależnienia. E-papierosy nie są wcale zdrowsze! Skutki stosowania używek są też poważnym problemem społecznym, od najbliżej rodziny poczynając.

Przestrogi mogli poznać uczniowie podczas spotkania, a wnioski (czy warto zażywać?) wyciągnąć we własnym zakresie.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej