Zespół profilaktyki

Funkcjonariusze z Zespołu Profilaktyki Straży Miejskiej przeprowadzili zajęcia online z uczniami Szkoły Podstawowej nr 6. Uczniowie szkoły mieli okazję dowiedzieć się, czym są używki, przede wszystkim zgubne skutki ich zażywania.

Za używki stosowane w celach "rekreacyjnych" mogą być uznane papierosy, natomiast alkohol, narkotyki, czy dopalacze zmieniają stan świadomości człowieka. Są to środki odurzające, pochodzenia roślinnego lub syntetycznego, powodujące w zależności od dawki: uspokojenie, zniesienie bólu, odurzenie, euforię lub sen. Wielokrotne stosowanie prowadzi do przyzwyczajenia i tzw. głodu narkotycznego, a w konsekwencji do "narkomanii", czyli całkowitej zależności od nich.

Przerwanie używania narkotyku powoduje głód narkotyczny z różnorodnymi dolegliwościami fizycznymi i psychicznymi. Dłuższa "narkomania" powoduje zmiany osobowości, nastroju, głownie w układzie nerwowym oraz wyniszczenie organizmu. Nadmierne spożywanie alkoholu może powodować uzależnienie fizyczne oraz psychiczne i prowadzić do zaburzeń emocjonalnych i odżywiania. Palenie papierosów jest niebezpieczne dla zdrowia ze względu na wziewanie tlenku węgla i innych toksycznych związków powstających w procesie spalania, może prowadzić do uzależnienia. Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość poznania skutków zdrowotnych i społecznych działania używek, będących świadomym-fałszywym wyborem osób uzależnionych.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej