Zespół profilaktyki

ALKOHOLIZM i jego następstwa, to bez wątpienia forma patologii. Od lat obniża się wiek inicjacji alkoholowej młodych ludzi. Uzależnienie od alkoholu jest postępującą chorobą, której całkowite wyleczenie nie jest możliwe, a jedynie zahamowanie narastania jej objawów. Choroba ta prowadzi do wcześniejszej śmierci. W świetle obecnej wiedzy, uzależnienie od alkoholu jest chorobą wieloczynnikową. Niszczy człowieka także na płaszczyźnie społecznej. Należy jednak pamiętać, że im wcześniejsza inicjacja, tym większe ryzyko uzależnienia.

Mając na uwadze realizację ustawowych zadań wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz kształtowanie i propagowanie pozytywnych postaw, funkcjonariusze Straży Miejskiej i z Komisariatu Policji Poznań-Północ przeprowadzili działania prewencyjno - informacyjne. Zakres działań obejmował obszar edukacji właścicieli, sprzedawców sklepów w temacie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym oraz zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18. Informowano o zagrożeniach związanych ze spożywaniem alkoholu, paleniem tytoniu, a także o odpowiedzialności prawnej osób umożliwiających nabycie używek przez niepełnoletnich.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej