Stawiam na bezpieczeństwo!

Strażniczki Zespołu Profilaktyki kontynuują zdalne spotkania profilaktyczne, wspomagając edukacyjnie dzieci w trosce o ich bezpieczeństwo albo w proekologicznym działaniu.

Z młodymi uczniami SP nr 82 omówiono istotne dla ochrony środowiska zasady postępowania, poczynając od losu domowych odpadów. Wytłumaczono istotę segregacji rozmaitych odpadów (cenne rzeczy oddziel od śmieci!) i korzyści, jakie przynosi recykling. Wśród domowych odpadów (a tych nie brakuje) znajduje się wiele elementów, które mogą stać się surowcami do powtórnego przetworzenia na gotowe wyroby.

Z pacjentami Dziecięcego Szpitala im. K. Jonschera przypomniano podstawowe przepisy dotyczące pieszych i rowerzystów, w tym o obowiązku zapewnienia widoczności na drodze po zmroku. Ponadto poruszono tematykę bezpiecznego korzystania z Internetu. Przypomniano, że korzystając z sieci można kontynuować naukę, uczestniczyć w zabawie, komunikować się ze znajomymi. Jednak nierozważne korzystanie z portali społecznościowych może stanowić zagrożenie dla własnego bezpieczeństwa, bądź mieć negatywny wpływ na rozwój młodego człowieka. Ponadto wyjaśniono, czym jest cyberprzemoc, kradzież danych osobowych oraz wskazano na odpowiedzialne korzystanie z sieci, również przy pomocy komórkowych telefonów.

Omawiane zagadnienia zilustrowano edukacyjnymi filmami.

Na koniec online spotkań przypomniano o konieczności przestrzegania zasad D-D-M przeciw Covid-19.

MS, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej