Zespół profilaktyki

Strażniczka miejska odwiedziła dzieci z Prywatnego Przedszkola "Sportowa Akademia Smyka". Funkcjonariuszka zapoczątkowała spotkanie od omówienia specyfiki swojej pracy i charakterystycznych elementów umundurowania. Strażniczka omówiła zadania realizowane przez strażników z poszczególnych komórek organizacyjnych:

*eko-patrol - czystość, estetyka, reagowanie na zakłócenia w miejskim ekosystemie

*interwencyjny - reagowanie na naruszenia porządku, spokoju publicznego

*drogowy - bezpieczeństwo i porządek w komunikacji

*profilaktyka - działania informacyjne w różnej formie, współpraca z placówkami oświatowymi na rzecz bezpieczeństwa nieletnich

*strażnicy osiedlowi - współpraca ze społecznością lokalną.

W dalszej części spotkania strażniczka przypomniała przedszkolaczkom, że nie mogą same poruszać się po drodze (dziecko do 7 roku życia może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby co najmniej 10-letniej, nie dotyczy to "strefy zamieszkania" i drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych). Najmłodsze dzieci idą razem z rodzicami za rękę. Przedszkolaczki doskonale wiedziały, w jaki sposób poruszamy się po naszym mieście. W związku z tym strażniczka razem z dziećmi postanowiła utrwalić ich wiedzę, przypominając podstawowe zasady bezpieczeństwa na drodze.

Przedszkolaczki doskonale wiedzą, że nigdy nie chodzimy na skróty, a jeżeli nie ma chodnika, zawsze chodzimy po lewym poboczu drogi. Jeżeli chcemy przejść na drugą stronę drogi, to zawsze przechodzimy w miejscach widocznych, do tego wyznaczonych, najlepiej sygnalizacja świetlną. Zawsze musimy pamiętać o tym, aby nigdy nie przebiegać przez jezdnię, a po zmroku na drodze zawsze nosimy elementy odblaskowe widoczne dla nadjeżdżających kierowców. Elementy odblaskowe muszą być umiejscowione na zewnętrznych częściach ubioru. Wszystkie przedszkolaczki miały możliwość poznać znaki drogowe i sygnalizację świetlną dla pieszych, także dla kierowców oraz oznakowanie "przejścia dla pieszych". Na koniec spotkania każde dziecko otrzymało kolorowankę dla utrwalenia omawianych zagadnień.

ACz-D

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej