Zespół profilaktyki

Program przeciwdziałania i ograniczenia narkomanii oraz przestępczości i demoralizacji nieletnich "Szkoła wolna od narkotyków i przemocy" zakłada wprowadzenie i realizację jednolitych form współdziałania szkoły, rodziców i uczniów oraz policji i straży miejskiej zmierzających do przeciwdziałania uzależnieniom, jako rozwiązań systemowych, a w szczególności przeciwdziałaniu zjawiskom związanym z narkotykami i przemocą wśród nieletnich. Wdrożenie i realizacja programu ma zapobiegać także postrzeganiu:

- szkół prowadzących programowe działania, jako szkół "mających problem",

- szkół, które niewiele w tym zakresie robią, jako szkół, które "tych problemów" nie mają.

Uczniowie z Zespołu Szkół Samochodowych regularnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez miejskich strażników oraz policjantów, podczas których mają możliwość zapoznania się z zagrożeniami dla zdrowia przez zażywanie środków psychoaktywnych i uzależniających. Poznają również zagadnienia dotyczące odpowiedzialności młodzieży za naruszenie norm prawa, związanych z czynami karalnymi, bądź demoralizacją.

JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej