Zespół profilaktyki

Uczniów czwartych klas Szkół Podstawowych nr 40 oraz SP 82 odwiedzili przedstawiciele Straży Miejskiej Miasta Poznania oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Spotkania organizacyjne miały na celu przedstawienie czwartoklasistom zakresu wymaganej wiedzy, niezbędnej do uzyskania karty rowerowej. Były też okazją do przekazania uczniom "Szkolnych kalendarzy rowerzysty". Publikacja przygotowana przez poznański Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego jest uzupełnieniem podręczników szkolnych, z których korzystają uczniowie podczas lekcji "wychowania komunikacyjnego". Uczestniczący w spotkaniach z uczniami przedstawiciele WORD'u wskazali na obowiązek posiadania przez młodych rowerzystów karty rowerowej podczas samodzielnego korzystania z dróg. Natomiast strażniczki zapoznały uczniów z zakresem wiedzy i umiejętności, w zakresie ruchu drogowego dotyczących rowerzystów, niezbędnych do uzyskania pierwszego w życiu "prawa jazdy" oraz zachęcali do nauki i solidnego przygotowania się do egzaminu na kartę rowerową.

Strażniczki wraz z nauczycielami wychowania komunikacyjnego, w trakcie roku szkolnego, będą z dziećmi dzieliły się posiadaną wiedzą oraz uważnie przyglądały się postępom w przygotowaniach do egzaminu na kartę rowerową.

MSz, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej