Zespół profilaktyki

Środowisko wpływa na człowieka, również człowiek oddziałuje na otoczenie, w którym żyje - wspólnie dbajmy o nasze środowisko!

W związku z trwającym sezonem grzewczym, w doraźnych patrolach profilaktycznych prowadzone są działania informacyjne o możliwościach i sposobach przeciwdziałania "niskiej emisji". Tym razem miejskie strażniczki wspólnie ze strażakiem z JRG nr2 działali na terenie Grunwaldu. Przechodniom sygnalizowano o poważnym problemie zatruwania środowiska, powodowanym beztroskim stosowaniem materiałów nieopałowych i spalaniem toksycznych odpadów, głównie w celach grzewczych. Przedstawiciel PSP przypominał o "cichym zabójcy" - tlenku węgla. Ostrzegał, że czad jest bezbarwnym i bezwonnym silnie trującym gazem, który co roku zabija kilkadziesiąt osób. Przede wszystkim należy zapewnić możliwość stałego dopływu świeżego powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz swobodny odpływ spalin. Ponadto należy regularnie sprawdzać prawidłowość działania urządzeń mogących być źródłem tlenku węgla, szczelność wewnętrznych instalacji gazowych, przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz kanałów nawiewnych. Przy korzystaniu z w/w urządzeń zalecano, dla własnego bezpieczeństwa, zainstalowanie "czujki czadu" - alarmującej o zagrożeniu niebezpiecznym stężeniem tlenku węgla w otoczeniu.

Zainteresowanym przekazano broszurki informacyjne "Niska emisja", "Nie dla Czadu" - uświadamiające o poważnym problemie, jakim jest zatruwanie otaczającego środowiska.

Monika, Agnieszka

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej