Zespół profilaktyki

Przedstawicielki zaprzyjaźnionych służb kontynuują zajęcia profilaktyczne z najmłodszymi mieszkańcami Poznania. Strażniczki i policjantka z KP Poznań-Stare Miasto gościły w Przedszkolu nr 74 "Miś Uszatek". Dla dzieci w różnych grupach wiekowych zorganizowano zajęcia profilaktyczne z zakresu bezpieczeństwa na drodze, w domu, w podróży, w kontakcie z osobą obcą - w ramach projektu "Akademia Bezpiecznego Przedszkolaka". Strażniczki wraz z przedstawicielką WORD-u nie zapomniały o dzieciach przebywających w Szpitalu Dziecięcym im. B. Krysiewicza.

Przedstawicielki zaprzyjaźnionych służb i instytucji na początku każdego ze spotkań przedstawiły charakter i zakres obowiązków w swojej pracy. Następnie przypomniały o zasadach bezpiecznego korzystania z drogi. Prawidłowym przechodzeniu przez jezdnię, znaczeniu oznakowania "przejścia dla pieszych", sygnalizacji świetlną. Zaprezentowano ważne dla pieszych znaki drogowe i wyjaśniono ich znaczenie. Uświadomiono przedszkolakom, jak ważnym dla bezpieczeństwa pieszych jest noszenie elementów odblaskowych. Apelowano, aby rodzicom przypominali o konieczności używania podczas jazdy fotelików przez dzieci, a pasów bezpieczeństwa przez dorosłych. Ponadto przedszkolaków uczono powiedzenia "gdy mnie obcy czymś częstuje - mówię grzecznie NIE!, dziękuję", niezbędnego w sytuacjach propozycji składanych przez nieznane osoby. Przypomniane zostały numery telefonów alarmowych.

Na zakończenie przekazano dzieciom drobne upominki, niektóre z nich przyczynią się do poprawy ich widoczność na drodze.

MSz, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej