Seniorze-pamiętaj!

Przedstawiciele Straży Miejskiej Miasta Poznania spotkali się z członkami Koła Poznań-Jeżyce Polskiego Związku Niewidomych w siedzibie przy ul. Drzymały 38. Z uczestnikami spotkania omówiono zakres możliwych zagrożeń dotyczących seniorów. Przedstawiono najczęstsze sposoby działania sprawców. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność zachowania ostrożności w kontaktach z przedstawicielami instytucji, firm odwiedzających seniorów w mieszkaniach i oferujących pomoc, usługi w domu. Przypominano o ostrożności w pojazdach komunikacji publicznej, na targowiskach, aby nie stać się ofiarą kradzieży kieszonkowej. Omówiono zasadność stosowania elementów odblaskowych dla poprawy widoczności pieszego na drodze. Wielokrotnie akcentowano, że w ratowaniu życia liczy się każda minuta, ponadto zachęcano seniorów do posiadania w domu "poznańskiego pudełka życia", zawierającego niezbędne informacje w sytuacji konieczności udzielenia pomocy. Spotkania były świetną okazją do wspólnych rozmów i integracji mundurowych z lokalną społecznością. Na zakończenie spotkań seniorzy zostali obdarowani materiałami i upominkami przydatnymi do poprawy widoczności na drodze i pomocnymi dla zapewnienia bezpieczeństwa.

AS, MS, KK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej