Seniorze-pamiętaj!

Poprzez działania prewencyjne, strażniczki miejskie chcą dotrzeć do jak największej grupy osób starszych. W rejonie Grunwaldu przeprowadzono działania profilaktyczne nawiązujące przede wszystkim do bezpiecznych zachowań w życiu codziennym. Działania są związane z nasilającymi się oszustwami i agresją wobec osób starszych oraz zapotrzebowaniem na informacje dotyczące radzenia sobie w sytuacjach zagrażających osobistemu bezpieczeństwu, czy nawet zdrowiu i życiu. Apelowano o zachowanie ostrożności w pojazdach komunikacji publicznej, na targowiskach, czy też wobec telefonicznych "oferentów pomocy", by nie stać się ofiarą kradzieży kieszonkowej, oszustwa. Napotkane osoby otrzymały materiały informacyjne i przydatne gadżety.

MS, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej