Zespół profilaktyki

Poprzez działania prewencyjne, strażniczki miejskie chcą dotrzeć do jak największej grupy osób starszych. Na terenie Grunwaldu przeprowadzono działania informacyjne nawiązujące do ostrożności i bezpiecznych zachowań w życiu codziennym, szczególnie w przestrzeni publicznej, będących podstawą osobistego bezpieczeństwa. Działania związane są z nasilającymi się oszustwami, gdzie sprawcy działają "pod różnymi legendami" wykorzystując łatwowierność i zaufanie osób starszych. Sprawcy często wykorzystują, niepełną znajomość i umiejętność posługiwania się nowymi środkami komunikacji (telefon komórkowy, Internet), osobistymi operacjami finansowymi (konta bankowe, karty płatnicze), jak również otwartość w kontaktach z nieznajomymi osobami (niekontrolowane przekazywanie informacji osobistych, wrażliwych). Strażnicy, w ramach projektu "Wnuczek radzi i ostrzega", starają się wspomóc seniorów w zakresie zapotrzebowania na informacje dotyczące radzenia sobie w ważnych sytuacjach dotyczących osobistego bezpieczeństwa. Apelowano o zachowanie ostrożności w pojazdach komunikacji publicznej, na targowiskach, by nie stać się ofiarą kradzieży kieszonkowej. Napotkane osoby otrzymały broszury informacyjne, etui ochronne na kartę płatniczą.

działania informacyjne są kontynuacją projektu "Wnuczek radzi i ostrzega" - zobacz również spot filmowy

AC-D, MS, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej