Seniorze-Pamiętaj!

Poprzez działania prewencyjne, strażniczki miejskie wspólnie z policjantami z Komisariatu Policji Poznań-Stare Miasto chcą dotrzeć do jak największej grupy osób starszych. W rejonie Starówki przeprowadzono działania profilaktyczne nawiązujące przede wszystkim do bezpiecznych zachowań w życiu codziennym. Działania są związane z nasilającymi się oszustwami i agresją wobec osób starszych oraz zapotrzebowaniem na informacje dotyczące radzenia sobie w sytuacjach zagrażających życiu, zdrowiu. Apelowano o zachowanie ostrożności w pojazdach komunikacji publicznej, na targowiskach, by nie stać się ofiarą kradzieży kieszonkowej. Napotkane osoby otrzymały broszurę informacyjną "Seniorze-Pamiętaj!"

MS, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej