Zespół profilaktyki

Nigdy nie jest za późno na edukację i profilaktykę, szczególnie praktyczną oraz przydatną na co dzień. Osoby starsze mogą z nich czerpać wiele pożytków, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia. Przyjazny stosunek do osób starszych jest miarą kultury i dojrzałości społeczeństwa, z korzyścią dla jakości życia zainteresowanych. Miejskie strażniczki z Zespołu Profilaktyki wyszły do seniorów przebywających w publicznych przestrzeniach z propozycją "Bezpieczny Senior". Za główny cel strażniczki postawiły sobie przypomnienie spotkanym seniorom o koniecznej codziennej ostrożności i możliwych zagrożeniach. Przekazały również ulotki i inne materiały, które ukazywały bezpieczne i odpowiedzialne postawy obywatelskie, metody i środki zabezpieczenia mienia oraz sposoby przeciwdziałania zagrożeniom, w tym próbom nadużyć i wyłudzeń wymierzonym w osoby starsze. Główny nacisk funkcjonariuszki kłady na bezpieczeństwo seniorów, zarówno w miejscu zamieszkania, w ruchu drogowym i w cyberprzestrzeni, a także w życiu społecznym, czy w kontaktach z nieznajomymi.

ACD, MS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej