Zespół profilaktyki

W trosce o zwiększenie bezpieczeństwa osób starszych, poprzez działania profilaktyczne przedstawiciele Straży Miejskiej Miasta Poznania i KP Poznań-Stare Miasto uświadamiają i przypominają. Kolejne spotkanie z seniorami, nawiązujące przede wszystkim do bezpiecznych zachowań w życiu codziennym, odbyło się w Klubie Seniora 82 przy ul. Krakowskiej 10. Działania związane są z nasilającymi się oszustwami i agresją wobec osób starszych oraz zapotrzebowaniem tej grupy społecznej na informacje dotyczące radzenia sobie w sytuacjach zagrażających życiu, zdrowiu. Prelegenci przedstawili zakres zagrożeń dotyczących seniorów oraz sposoby ich uniknięcia. Przedstawiono sposoby działania sprawców i okoliczności zdarzeń, w których pokrzywdzonymi najczęściej zostają seniorzy. W ostatnim czasie sprawcy intensywnie działają sposobem "na wnuczka" próbującego telefonicznie odnowić kontakty rodzinne w związku z nagłą, trudną sytuacją finansową, bądź losową. Podobny legendami "na..." działają sprawcy oszustw, wyłudzeń pozbawiając znacznych oszczędności nierozważnych seniorów. Brak należytej ostrożności w kontaktach personalnych i rezygnacja ze wsparcia zaufanej osoby, są przyczyną utraty dużej gotówki na rzecz sprawcy. Apelowano o zachowanie ostrożności w pojazdach komunikacji publicznej, na targowiskach, by nie stać się ofiarą kradzieży kieszonkowej.

Podczas spotkania przekazano seniorom gadżety i informatory przydatne dla ich codziennego bezpieczeństwa.

MSz, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej