Zespół profilaktyki

W trosce o zwiększenie bezpieczeństwa osób starszych, poprzez działania profilaktyczne przedstawiciele Straży Miejskiej Miasta Poznania uświadamiają i przypominają. Kolejne spotkania z seniorami, nawiązujące przede wszystkim do bezpiecznych zachowań w życiu codziennym, odbyły się w Domu Dziennej Opieki Medycznej przy ul. św. Marcin 58/64 oraz w Klubie Seniora "Pogoda Ducha" przy ul. Fortecznej 53 - rekomendowanych przez Centrum Inicjatyw Senioralnych. Działania są związane z nasilającymi się oszustwami i agresją wobec osób starszych oraz zapotrzebowaniem na informacje dotyczące radzenia sobie w sytuacjach zagrażających życiu, zdrowiu. Prelegenci przedstawili zakres zagrożeń dotyczących seniorów oraz sposoby ich uniknięcia. Przedstawiono sposoby działania sprawców i okoliczności zdarzeń, w których pokrzywdzonymi najczęściej zostają seniorzy. W ostatnim czasie sprawcy intensywnie działają sposobem "na wnuczka" próbującego telefonicznie odnowić kontakty rodzinne w związku z nagłą, trudną sytuacją finansową, bądź losową. Brak należytej ostrożności w kontaktach personalnych i rezygnacja ze wsparcia zaufanej osoby, są przyczyną utraty dużej gotówki na rzecz sprawcy działającego metodą "na policjanta CBŚ". Wyświetlono filmy prewencyjne, pokazujące sposoby i okoliczności przestępczych działań, gdzie poszkodowanymi zostają seniorzy, nie zachowujący należytej czujności. Apelowano o zachowanie ostrożności w pojazdach komunikacji publicznej, na targowiskach, by nie stać się ofiarą kradzieży kieszonkowej.

Podczas spotkania przekazano seniorom gadżety i informatory przydatne dla ich codziennego bezpieczeństwa.

ACD, MSz, KP, KK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej