Zespół profilaktyki

W trosce o zwiększenie bezpieczeństwa osób starszych, poprzez działania prewencyjne miejskie strażniczki wspólnie z policjantką z Komisariatu Policji Poznań - Stare Miasto uświadamiają i przypominają. W rejonie Starego Miasta przeprowadzono działania profilaktyczne nawiązujące przede wszystkim do bezpiecznych zachowań w życiu codziennym. Działania są związane z nasilającymi się oszustwami i agresją wobec osób starszych oraz zapotrzebowaniem na informacje dotyczące radzenia sobie w sytuacjach zagrażających życiu, zdrowiu. Apelowano o zachowanie ostrożności w pojazdach komunikacji publicznej, na targowiskach, by nie stać się ofiarą kradzieży kieszonkowej. Napotkane osoby otrzymały broszurę informacyjną Straży Miejskiej i Policji "Seniorze-Pamiętaj!" oraz "poznańskie pudełko życia".

MSz, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej