Zespół profilaktyki

Miejskie strażniczki z Zespołu Profilaktyki, w ramach profilaktycznego patrolu, na terenie Nowego Miasta przeprowadziły działania o charakterze profilaktyczno - informacyjnym, mające na celu przypomnienie opiekunom czworonogów o ich obowiązkach. W trosce o poprawę bezpieczeństwa, a także czystości chodników, placów i zieleńców promowano należyte postępowanie opiekunów podczas spacerów z psem. Przypominano, że ich obowiązkiem jest niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń pozostawianych przez czworonogów w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego. Apelowano, aby spacery z psami odbywały się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Przypomniano, że każdy pies musi być prowadzony na smyczy w miejscach publicznych, czyli na podwórzach, skwerach, chodnikach, w częściach wspólnych budynków mieszkalnych, w parkach i środkach komunikacji miejskiej. Opiekunowie psów podczas spacerów powinni stosować się do przepisów i regulaminów obiektów. Strażniczki podczas rozmów z opiekunami zachęcały do korzystania ze specjalnych wybiegów, gdzie można wypuszczać psa bez smyczy. Napotkanym uczestnikom "psich spacerów" wręczano  broszury dla odpowiedzialnego opiekuna psa oraz woreczki na psie odchody.

AS, MS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej