Rozpoznawanie i zapobieganie zagrożeniom.

W Szkole Podstawowej nr 64 Strażnicy Miejscy wraz z funkcjonariuszami z KP Poznań - Nowe Miasto przeprowadzili zajęcia w ramach programu prewencyjnego "Bezpiecznie, to wiedzieć i znać" realizowanego przez Komendę Miejską Policji. Mając na względzie wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa przez dzieci, omówiono zagadnienia związane z bezpieczną drogą, umiejętnością "znalezienia" pomocy dla siebie i innych w sytuacjach trudnych, a także o bezpiecznym kontakcie z nieznaną osobą. Celem podstawowym programu jest wyposażenie najmłodszych uczniów w umiejętności i nawyki rozpoznawania oraz zapobiegania zagrożeniom. Ma on na celu budowanie poczucia bycia odpowiedzialnym, umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia, kreowanie pozytywnych wartości, kształtowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podczas prowadzonych przez mundurowych zajęć, dzieci uczyły się, jak bezpiecznie poruszać się po drodze, czy jak zachować się pozostając samemu w domu, gdy obcy puka do drzwi.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej