Zespół profilaktyki

Miejscy strażnicy z Zespołu Profilaktyki oraz policjanci-profilaktycy z Komisariatów Policji służą pomocą i biorą czynny udział w przygotowaniach do egzaminu na "kartę rowerową", wspierając działania mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa. Również chętnie pomagają nauczycielom wychowania komunikacyjnego podczas egzaminu praktycznego. Uzyskanie przez młodych rowerzystów uprawnień - karty rowerowej, jest zwieńczeniem nauki w ramach "wychowania komunikacyjnego", które przygotowuje do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, w zakresie wiedzy i umiejętności niezbędnej rowerzystom, jak również pieszym.

Na boisku Szkoły Podstawowej nr 5 uczniowie klas IV podeszli do ostatniego etapu egzaminu - umiejętności jazdy na rowerze z uwzględnieniem stosowania zasad i przepisów ruchu drogowego - ocenianej przez nauczyciela, strażniczki i policjantów KP Poznań-Wilda.

Wszystkim, którzy zaliczyli egzamin gratulujemy i życzymy szerokiej i bezpiecznej drogi!

JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej