Zespół profilaktyki

Miejskie strażniczki z Zespołu Profilaktyki, wspólnie z policjantką z KP Poznań-Stare Miasto, przeprowadziły w rejonie Starego Miasta działania informacyjne "świadomy rowerzysta". Profilaktyka miała na celu uświadomienie rowerzystom konieczności przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa. Pomimo wyraźnego i czytelnego oznakowania drogowego, często dochodzi do konfliktów pomiędzy rowerzystami i pieszymi, co może przyczynić się także do zagrożenia ich bezpieczeństwa. Każdy napotkany rowerzysta otrzymał mapę rowerzysty oraz element odblaskowy. Funkcjonariuszki przypominały o konieczności stosowania się do przepisów ruchu drogowego oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa, również wobec pieszych.

MSz, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej