powrót

Na stronie tej prezentujemy ważniejsze działania prowadzone przez strażnika rejonowego przydzielonego do Rady Osiedla jak również innych jednostek straży interweniujących w granicach administracyjnych Rady.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zabudowa osiedla jest typowa dla tzw. poznańskich sypialni - bloki budowane w systemie wielkiej płyty oraz mniejsze, szeregowe zabudowania wielorodzinne. Tereny rekreacyjne wewnątrz osiedla stanowią ogólnodostępne place zabaw, boiska przyszkolne oraz siłownie zewnętrzne. Układ komunikacyjny stanowi gęsta sieć dróg wewnętrznych z licznymi parkingami, które łączą się z centralnymi ulicami okalającymi cały teren -  Stróżyńskiego i Szymanowskiego. Najczęściej zgłaszane problemy dotyczą uciążliwości powodowanych przez źle zaparkowane pojazdy oraz zagrożenia ze strony psów puszczanych luzem.

Najistotniejsze interwencje realizowane przez strażnika osiedlowego:

  1. doprowadził do usunięcia 7 pojazdów, których stan wskazywał na to, że nie były używane od długiego czasu;
  2. doprowadził do usunięcia odpadów poremontowych, które zalegały na terenie administrowanym przez Klub Sportowy Sobieski.