Zespół profilaktyki

Strażniczka miejska odwiedziła dzieci w Przedszkolu "Bajkowa Akademia Smyka". Na początku spotkania funkcjonariuszka omówienia specyfikę swojej pracy, codzienne zadania innych strażników. Funkcjonariuszka scharakteryzowała zadania realizowane przez strażników z poszczególnych komórek organizacyjnych:

- eko-patrol - czystość, estetyka, reagowanie na zakłócenia w miejskim ekosystemie

- interwencyjny - porządek i spokój publiczny

- drogowy - bezpieczeństwo i porządek w komunikacji

- strażnicy osiedlowi - współpracą ze społecznością lokalną

- profilaktyka - działania informacyjne w różnej formie, między innymi współpraca z placówkami oświatowymi na rzecz bezpieczeństwa nieletnich, działania podczas festynów, a także spotkania środowiskowe itp.

Przedszkolacy mieli okazję poznać umundurowanie oraz oznaczenia charakteryzujące poznańskich strażników.

Na koniec spotkania, każde z dzieci otrzymało kolorowankę związaną z omawianymi zagadnieniami.

ACz-D

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej