Zespół profilaktyki

Potoczna nazwa przejścia dla pieszych, to zebra. "Dzień Zebry" przypada na 31 stycznia. Z tej okazji strażnicy z Zespołu Profilaktyki spotkali się z młodszymi uczniami w Szkole Podstawowej nr 85.

Przejście dla pieszych - powierzchnia jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczona do przechodzenia przez pieszych, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi. Pionowym znakiem informacyjnym oraz poziomym w postaci równoległych do siebie i drogi białych pasów, tworzących powierzchnię przejścia. W tak oznaczonym miejscu, pieszy przekraczający jezdnię ma pierwszeństwo przed pojazdami. Ruch pieszych i pojazdów w tym miejscu może być kierowany (przez sygnalizację świetlną lub upoważnioną osobę) dla zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Funkcjonariusze przekazali dzieciom zasady bezpiecznego uczestniczenia w ruchu pieszych. Omówiono symbolikę sygnalizacji świetlnej i jej znaczenie dla bezpieczeństwa pieszych, a wspólnie przypomniano, jak sprawdzić przed wejściem na pasy, czy nie nadjeżdża auto. Przytoczono również przepisy prawa o ruchu drogowym obowiązujące podczas korzystania z zebry.

Uczniom przekazano elementy odblaskowe dla poprawy ich widoczności na drodze.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej