Roman Poślednik

powrót

Na stronie tej prezentujemy ważniejsze działania prowadzone przez strażnika rejonowego przydzielonego do Rady Osiedla jak również innych jednostek straży interweniujących w granicach administracyjnych Rady.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zabudowę osiedla stanowi w większości budownictwo jednorodzinne z coraz większym udziałem nowych wielorodzinnych niewysokich budynków stanowiących wydzielone enklawy. Charakteryzuje się stosunkowo dużym udziałem terenów rekreacyjnych, rozpościerających się głównie wzdłuż rzeki Warty.

Układ komunikacyjny osiedla oparty jest liczne drogi osiedlowe, które połączone są z centralną ul. Naramowicką wyraźnie dzielącą cały obszar na 2 części. 

Najistotniejsze interwencje realizowane przez strażnika osiedlowego:

  1. doprowadził do usunięcia 10 pojazdów, których stan wskazywał na to, że nie były używane od długiego czasu;
  2. doprowadził do oczyszczenia zaśmieconych działek przy ul. Aragońskiej;
  3. doprowadził do  usunięcia pojemników na odzież, które postawiono w pasie drogowym ul. Rumiankowej, bez zgody zarządcy drogi.