Przemoc i agresja rówieśnicza

Strażniczka Straży Miejskiej Miasta Poznania odwiedziła Zespół Szkół nr 109 przy Szpitalu Rehabilitacyjnym dla dzieci i młodzieży na os. Kiekrz. Celem wizyty było przeprowadzenie pogadanki dla uczniów na temat rodzajów przemocy i agresji występujących w środowisku szkolnym. W spotkaniu wzięli udział kuracjusze ośrodka wraz ze swoimi wychowawczyniami. Uczniowie dowiedzieli się, czym są przemoc i agresja oraz jakie zachowania świadczą, iż jesteśmy ich świadkami. Poinformowano również o bezwzględnym stosowaniu się do zasad i norm regulujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie.

Podczas spotkania przypomniano uczniom, że przemoc i agresja są negatywnymi zachowaniami oraz, że należy się im stanowczo przeciwstawiać. Ostrzeżono, iż nieprzestrzeganie prawa może doprowadzić do poważnych konsekwencji, skierowania sprawy do sądu rodzinnego, zastosowaniem środków wychowawczych. Wskazano również, jak radzić sobie w sytuacjach, gdy sami jesteśmy ofiarami przemocy, jak i gdzie szukać pomocy.

JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej