Przemoc czy złość...

Uczniowie piątych klas ze SP nr 5 uczestniczyli w spotkaniu online ze strażniczkami z Zespołu Profilaktyki. Zasadniczym tematem pogadanek były zachowania uczniów w relacjach rówieśniczych na terenie szkoły, szczególnie tych niepożądanych: popychanie, szarpanie, podkładanie nóg, czy też wyśmiewanie, ośmieszanie i inne formy słownej agresji. Uczestnicy spotkań przedstawili wiele przykładów takich zachowań, których doświadczyli, bądź byli świadkami. Funkcjonariuszki wyjaśniły pojęcia agresji, przemocy wskazując prawne ich uregulowania, w odróżnieniu od chwilowej, acz niepożądanej złości. Poruszono również zagadnienia przemocy w sieci i omówiono "hejt", jako jedną z jej form, szczególnie w czasie, kiedy uczniowie często (nie tylko zdalne nauczanie) korzystają z Internetu. Omówiono również inne formy przemocy słownej (psychicznej), jak i fizycznej oraz wskazano na możliwe ich konsekwencje, na odpowiedzialność sprawców. Ponadto, odpowiadając na pytania uczniów, wyjaśniono ich wątpliwości dotyczące przykładowych zachowań agresywnych w bezpośrednich relacjach, czy też w sieci, również korzystając z telefonów.

JK, EM

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej