Zespół profilaktyki

Na zaproszenie grona pedagogicznego, funkcjonariuszki Straży Miejskiej Miasta Poznania odwiedziły dzieci w Przedszkolu "Iskierki" w Skórzewie, aby podczas pogadanki przedstawić bezpieczne korzystanie z Internetu.

Dla nas dorosłych, ważnym powinno być uświadomienie dzieciom zagrożeń z tym związanych. Najlepiej poprzez edukację i budowanie zaufania, aby w momencie kiedy dziecko natknie się na nieodpowiednie treści lub dotknie je cyberprzemoc, przyszło po pomoc do rodzica lub nauczyciela.

Dzieci z dużym zaangażowaniem rozmawiały o tym, w jaki sposób docierają do nas różne informacje, a także, jak bezpiecznie należy postępować, korzystać z internetowych zasobów.

JK, EM

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej