Zespół profilaktyki

Strażniczka miejska odwiedziła Przedszkole "Złota Rybka", by porozmawiać o bezpiecznym postępowaniu w codziennych sytuacjach, o konieczności przestrzegania zasad ruchu drogowego w czasie korzystania z drogi. W tym celu przedstawiła przedszkolaczkom znaki drogowe dla pieszych, znaczenie sygnalizacji świetlnej dla pieszych oraz dla pojazdów. Funkcjonariuszka wskazywała zagrożenia dla nierozważnych pieszych, czy też dla dzieci -pasażerów nie podróżujących w foteliku. Ponadto przypomniała przedszkolaczkom, że bez opiekuna nie mogą być uczestnikami ruchu na drodze. Najmłodsze dzieci są najbezpieczniejsze, gdy trzymając się ręki rodzica, dziadków obserwują sytuację na drodze idąc po chodniku. Pogadankę uzupełnił edukacyjny filmik.

Na posumowanie zajęć, każdy przedszkolak otrzymał tematyczną kolorowankę.

warto przypomnieć, że:
dziecko do 7 roku życia może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby co najmniej 10-letniej (nie dotyczy to strefy zamieszkania i drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych) - art. 43 Ustawy prawo o ruchu drogowym

ACz-D

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej