Zespół profilaktyki

Strażniczka miejska odwiedziła dzieci w Przedszkolach "Tęczowa Wyspa" i "Bajkowa Akademia Smyka". Podczas spotkania rozmawiano o bezpiecznym uczestniczeniu przedszkolaków w ruchu drogowym. Funkcjonariuszka przypominała przedszkolaczkom, że nie mogą same poruszać się po chodnikach, dla bezpieczeństwa muszą być z opiekunem, jak stanowią przepisy Ustawy prawo o ruchu drogowym: dziecko do 7 roku życia może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby co najmniej 10-letniej (nie dotyczy to strefy zamieszkania i drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych). Zaś najmłodsze dzieci idą razem z rodzicami, dziadkami trzymając się za ręce. W ożywionej dyskusji przedszkolaczki wykazały, w jaki sposób poruszają się po Poznaniu oraz podczas pozamiejskich wyjazdów. Wspólnie przypomniano o bezpiecznych zachowaniach pieszych, a także o bezpiecznym podróżowaniu małych pasażerów. Dla pieszych na drodze przeznaczono chodnik, a gdy go nie ma, lewe pobocze. Jeżeli chcemy przejść na drugą stronę jezdni, to zawsze przechodzimy w miejscach widocznych, do tego wyznaczonych, najlepiej z sygnalizacją świetlną - nigdy nie wolno przebiegać. Po zmroku piesi zobowiązani są stosować elementy odblaskowe widoczne dla kierowców nadjeżdżających pojazdów. Przedszkolaczki miały możliwość poznać znaki drogowe, sygnalizację świetlną dla pieszych i dla kierowców oraz oznakowanie przejścia dla pieszych.

Ponadto rozmawiano o bezpieczeństwie małych pasażerów w czasie podróży samochodem (obowiązkowo fotelik lub siedzisko!), pojazdami komunikacji publicznej (z dala od drzwi, konieczne trzymanie się poręczy, a siedzenia dla seniorów), sprawne wsiadanie do i wysiadanie z pojazdu.

Na koniec spotkania, każdy przedszkolak otrzymał odblask oraz książeczkę-kolorowankę, dla przypomnienia omawianych zagadnień.

ACD

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej