Zespół profilaktyki

Strażniczka odwiedziła dzieci w Przedszkolu nr 197, by porozmawiać o "ABC dobrych manier", jako przypomnienie o "kodeksie przedszkolaka", czyli wzajemnym szanowaniu się dzieci. Dzieci mają specjalne uprawnienia przyznane przez prawo, które mają im zapewnić odpowiednie warunki do życia. Funkcjonariuszka rozmawiała z dziećmi o zasadach ich postępowania, wskazała dzieciom na ich obowiązki. Przedszkolaki doskonale wiedzą, że aby czuć się bezpiecznie i dobrze w przedszkolu, należy zawsze przestrzegać pewnych reguł. Bawić się zgodnie, pomagać sobie nawzajem, być uprzejmym, szanować innych, słuchać poleceń dorosłych, dbamy o książki, zabawki. Nigdy nikomu nie wolno wyrządzać krzywdy, wyśmiewać się, czy przezywać koleżanki lub kolegów z grupy.

AC-D

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej