Przedszkolacy idą bezpieczną drogą...

Wiedza o drogowych zagrożeniach oraz umiejętność bezpiecznego poruszania się na drodze w połączeniu ze znajomością zasad i podstawowych przepisów drogowych, skutkuje zmniejszeniem liczby zdarzeń drogowych z udziałem pieszych.

Corocznie, we wrześniu funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki rozpoczynają cykl zajęć związanych z bezpieczeństwem na drodze. Dzieci w przedszkolach i szkołach zapoznają się z podstawowymi zasadami ruchu drogowego.

W celu utrwalenia dzieciom zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, podczas przechodzenia przez jezdnię i w innych sytuacjach w ruchu drogowym, funkcjonariusze Straży Miejskiej  odwiedzili przedszkolaków w  Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących.

Przedszkolacy mogli zapoznać się z elementami oznakowania "przejścia dla pieszych", sygnalizatorem świetlnym oraz innymi znakami drogowymi dla pieszych. Przedszkolacy dowiedzieli się również, jak ważne jest noszenie  elementów odblaskowych, które otrzymali na koniec zajęć. Dzieci zapoznały się również z telefonem alarmowym 112.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej