Przed egzaminem...

Edukacja najmłodszych, w zakresie bezpiecznych zachowań na drodze oraz podstawowych zasad ruchu drogowego, jest jednym z naszych priorytetów. Strażnicy z Zespołu Profilaktyki wspierają organizację egzaminów na "kartę rowerową" w szkołach podstawowych. Program nauczania jest realizowany przez nauczycieli techniki, zgodnie z podstawami nauczania dla klas czwartych. Przed każdym egzaminem praktycznym, uczniowie zobowiązani są do zapoznania się z przepisami ruchu drogowego i zaliczenia egzaminu teoretycznego, który zawiera między innymi zagadnienia związane z pomocą przedmedyczną. Strażnicy, często działając we współpracy ze szkołami, organizują spotkania dotyczące doskonalenia wiedzy o bezpieczeństwie na drodze. Tym razem uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 mogli przypomnieć sobie informacje na temat budowy i obowiązkowego wyposażenia roweru oraz doskonalić umiejętności udzielania pierwszej pomocy. 

W trakcie zajęć przeprowadzono pokaz ratownictwa - dzieci uczyły się, jak należy zachować się, gdy ktoś traci przytomność lub przestaje oddychać, jak prawidłowo zachować się w sytuacji, gdy ktoś nagle potrzebuje pomocy. Każdy z uczniów miał możliwość samodzielnego ćwiczenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie albo opatrzyć rannego w symulowanej sytuacji. 

JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej