Zespół profilaktyki

Wiele osób ulega pokusie pozbywania się śmieci, paląc je nielegalnie w warunkach domowych. Niska temperatura spalania i brak systemów oczyszczania spalin powodują emisje toksycznych zanieczyszczeń. Zanieczyszczone powietrze w naszym kraju, to fakt. Dlatego koniecznością staje się podawanie opinii społecznej przyczyn, konsekwencji i wagi problemu. Podnosi to niewątpliwie świadomość w tym zakresie. Badania prowadzone w wielu krajach, wskazują jednoznacznie na ścisły związek ekspozycji na zanieczyszczone powietrze, a występowaniem wielu chorób. Szczególny ważnym, z punktu widzenia ochrony zdrowia, jest obecny w powietrzu pył zawieszony.

Strażnicy miejska odwiedzili mieszkańców osiedla Antoninek, aby za pośrednictwem ulotek przekazać informacje o problemie "niskiej emisji" zanieczyszczeń do powietrza, powstających głównie ze spalania śmieci, odpadów nieopałowych, jak również niskiej jakości paliw stałych (węgla, niesezonowanego drewna, brykietów). Każdy z nas może reagować, widząc działania innych mogące mieć niekorzystny wpływ na środowisko.

Iwona, Piotr

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej